WASSANIM

 Als verdedigen geen vechten meer is maar een kunstvorm pas dan zal men innerlijke kracht vinden.

Tang Soo Do

Training  that's what Tang Soo Do is all about.

Deze sectie biedt uitgebreid aandacht aan een aantal belangrijke aspecten je kan deze informatie zien als naslagwerk en handleiding voor de lessen en examens.
Uiteraard kan je bepaalde zaken thuis oefenen, maar pas op dat je de technieken niet verkeerd aanleerd ! Het is moeilijker iets af te leren dan iets aan te leren! Vraag dus altijd aan je instructeur feedback en correctie.Traditie:

Tang Soo Do is een traditionele verdedigingskunst waarbij historische en culterele aspecten een unieke rol spelen.

Vanuit dat perspectief bestuderen we ook Koreaanse geschiedenis en spreken we zoveel mogelijk Koreaans. Dat maak het communiceren met andere Tang So Do-ers uit andere landen stukken eenvoudiger. We spreken allemaal de zelfde taal.


Hygiene.

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Persoonlijke verzorging is bij Tang Soo Do erg belangrijk. We trainen op blote voeten en hebben veel fysiek contact met anderen. Logisch dat je rekening houd met een aantal zaken. In de volgende tabel wordt dit nogmaals uiteen gezet.

- Kom altijd schoon naar de dojang.

- Douche voor en na de training (wel of niet thuis )

- Zorg voor schone en geknipte nagels.

- Draag tijdens de training geen sieraden ( ringen oorbellen etc. )

- Zorg voor schone gestreken Do-Bohk en wees het waardig.

- Ruim je eigen rotzooi op maar ook die van anderen.
5 Codes van Tang Soo Do:

1: Trouw aan je land.

2: Gehoorzaamheid aan je ouders.

3: Houd vriendschap in ere.

4: Niet terugtrekken in het gevecht.

5: Handel in strijd naar eer en geweten.

Tang Soo Do betekend Tang naar "de Chinese hand " Soo 'Hand' Do ' weg, leefwijze of kunst.


Deze tekst is met goedkeuring afkomstig van www.tangsoodo.nl
De 7 Leerstellingen van Tang Soo Do: Ilgop Jungshin


Introductie: Wat is een ‘leerstelling’?
Een leerstelling is een basisprincipe van een groep of organisatie. In onze Tang Soo Do familie hebben we er 7 die we aanzien als de basis. We moeten er naar streven om deze leerstellingen onderdeel te maken van onze training, net als we onze technieken proberen te perfectioneren.


Waarom zijn de 7 leerstellingen zo belangrijk?


Zonder de 5 Codes en de 7 Leerstellingen zouden we te kort schieten in de ontwikkeling van het karakter, waarbij in het bijzonder jongere leerlingen. In Tang Soo Do leggen we een nadruk op de ontwikkeling van het moraal. Als we alleen maar gevechtstechnieken zouden leren zonder de 7 leerstellingen en de 5 codes, zouden we veranderen in gevaarlijke vechtmachines die schade aan zou kunnen brengen bij anderen, maar vooral ook bij jezelf.

Veel mensen zien onze kunst als een sport, maar als we beginnen met Tang Soo Do training ontdekken we de onderliggende filosofie, rijk aan tolerantie en geduld. We vinden dat, om onze studie te vervolmaken, we ons moeten houden aan Rechtschapenheid, Concentratie, Volharding, Eerbied en gehoorzaamheid, Zelfbeheersing, Nederigheid, en een Onbedwingbare Geest.


De 7 Leerstellingen:

Rechtschapenheid - Yom Chi

Rechtschapenheid staat voor vertrouwen en eerlijkheid. Als een leerling liegt tegenover zijn instructeur, of als hij niet te vertrouwen is tegenover zijn beloftes, dan kunnen zijn andere tekortkomingen niet worden gecorrigeerd. De instructeur kan alleen helpen met problemen als hij er van af weet.

Concentratie - Chung Shin Tong Il

Dit is een van de belangrijke sleutels voor het leren van de technieken van Tang Soo Do. Een andere term voor concentratie is focus of aandacht. Als een leerling afdwaalt met zijn gedachten, zal hij de wijsheid en kennis voorbij laten gaan die essentieel is voor ontwikkeling en voordeel. Een ander voor de hand liggend gevaar bij partneroefening is het risico op verwonding. Concentratie lukt het beste in stilte, zonder te veel prikkeling op de zintuigen. Concentratie kan ontwikkelt worden, en het is vaak ook de reden waarom sommige atleten beter zijn als anderen.

Volharding - In Nae

Volharding is belangrijk, omdat de meeste dingen die het waard zijn in het leven niet zomaar behaald worden. De huidige samenleving moedigt dit echter niet aan. Het is tegenwoordig trendy iets nieuws te beginnen, en te denken dat het niet voor je weg gelegd was, dan te volharden in die belangrijke keus waar je eerder nog achter stond. Quote: “You cannot fail as long as you keep on trying”.

 
Eerbied en gehoorzaamheid - Choon Kyung

Dit is belangrijk omdat een leerling niet altijd begrijpt waarom hij bepaalde taken uit moet voeren of zich op een bepaalde manier moet gedragen. Hij moet respect en gehoorzaamheid tonen voor zijn instructeur, zodat hij getraind kan worden in Tang Soo Do. Als de leerling alles al zou begrijpen, dan zou hij niet trainen onder het privilege van een Tang Soo Do instructeur. Instructeurs en Masters hebben naast de vele moeilijke periodes die ze overwonnen hebben om zover te komen, vaak meer levenservaring, en ze kunnen je alleen begeleiden als je naar ze luistert.

Zelfbeheersing - Kuk Ki

Dit is essentieel. Als je eenmaal in het bezit bent van de kennis en kracht dat voorkomt uit Tang Soo Do, kan het verliezen van zelfbeheersing fatale gevolgen hebben. Iemand kan vermoord worden, of kreupel voor de rest van zijn leven in de snelheid van een oogwenk. Dit is iets wat je de rest van je leven bij je moet dragen en je geweten zal niet zuiver zijn. Op een hoger niveau in Tang Soo Do is zelfbeheersing en discipline in je activiteiten en gewoonten noodzakelijk om je energiesysteem in balans te houden.

Nederigheid - Kyom Son

Dit is de bekwaamheid de wereld niet te laten weten hoe geweldig je denkt te zijn. Nederigheid is een belangrijke kwaliteit om je in overeenstemming te laten komen met andere mensen. Het helpt ook anderen om hun potentie te ontwikkelen als ze eens de kans krijgen om te stralen voor de wereld.

Onbedwingbare Geest - Paek Jol Bul Gul

Een onbedwingbare is Geest is wat je nodig hebt om deze principes te beoefenen. Je moet onbewogen blijven in je Geest, ondanks je falen. Als leerling in Tang Soo Do moet je in staat zijn door te vechten waar je voor staat, ondanks alle tegenslagen in je reis naar kennis.

Als je je houdt aan deze leerstellingen, zul je uiteindelijk de kunst van Tang Soo Do meester worden.