WASSANIM

 Als verdedigen geen vechten meer is maar een kunstvorm pas dan zal men innerlijke kracht vinden.